Programma

Tijdens de schrapweek presenteren professionals, werkgevers en gemeenten hun oplossingen en/of goede voorbeelden om administratieve rompslomp te verminderen. Leidend zijn de 6 grootste irritaties van professionals; de Paarse Lijnen. Ook kijken we samen vooruit: welke acties kan iedereen zelf ondernemen om de administratieve lasten te verminderen.

Onderwerpen die we in de schrapweek aanpakken, zijn onder andere:

– Tijdschrijven
De grootste ergernis van professionals. Het registreren van tijd ontneemt de professional tijd voor de cliënt. Er zijn voorbeelden van zorginstellingen die minder of zelfs geen tijd hoeven te schrijven. We zoomen in op de verschillende manieren om tijdschrijven te verminderen of zelfs te kappen.

– Toegang

Goede toegang tot jeugdhulp is belangrijk, maar in de praktijk is het toegangsproces vaak omslachtig, tijdrovend en kostbaar. Verspreid in het land zijn voorbeelden te vinden van gemeenten en aanbieders die slimmer werken rond de toegang. We delen deze goede voorbeelden en gaan hier samen over in gesprek.

– Gezamenlijke inkoop
Het voorkomen van administratieve rompslomp begint met goed inkopen, in een gedegen proces en met aandacht voor alle partijen. Daarnaast zijn er praktische tips te geven over wat je juist wel, of niet moet doen in je inkoop om administratieve rompslomp in de uitvoering te voorkomen.

– Uniforme administratie in de regio
Vaak hebben gemeenten hun eigen regels wat betreft de declaraties, facturaties of berichtenverkeer. Ook als ze wel regionaal hebben ingekocht, is het soms lastig om ook in de uitvoering die gezamenlijkheid vast te houden. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden van regio’s waarin echt gezamenlijk wordt gefactureerd en geadministreerd.

– Cultuurverandering
Onderliggend aan alle overbodige administratie in de zorg ligt een gebrek aan vertrouwen. Nog te vaak is er sprake van gestold wantrouwen, waar vertrouwen juist het uitgangspunt zou moeten zijn. Om deze ommekeer voor elkaar te krijgen zal er een grootschalige cultuurverandering moeten plaatsvinden in de onderlinge samenwerkingsverbanden. Bedenk eens wat jij morgen anders kunt doen om hier je steentje aan bij te dragen.

Het programma van de regionale bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
09.30 – 10.30 uur: Plenaire opening
10.30 – 11.00 uur: Pauze
11.00 – 12.00 uur: Workshops
12.00 – 12.30 uur: Plenaire afsluiting
12.30 – 13.30 uur: [Ont]regel-lunch

Meld u nu aan via het inschrijfformulier op de pagina Inschrijven.