Landelijke Schrapweek Jeugd 10 t/m 14 februari

Hoe krijgt u meer tijd voor het werk en daardoor meer werkplezier?
Hoe krijgen burgers weer meer de zorg die ze nodig hebben?
Hoe zorgen we met elkaar dat vertrouwen het basisprincipe wordt binnen de sector?
Door het schrappen van onnodige regels!

Landelijke Schrapweek Jeugd 10 t/m 14 februari

Hoe krijgt u meer tijd voor het werk en daardoor meer werkplezier?
Hoe krijgen burgers weer meer de zorg die ze nodig hebben?
Hoe zorgen we met elkaar dat vertrouwen het basisprincipe wordt binnen de sector?
Door het schrappen van onnodige regels!

Wilt u dat ook voor uw organisatie? Kom dan naar de Landelijke Schrapweek Jeugd van 10 t/m 14 februari aanstaande. De schrapweek is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op het terrein van jeugd. Laat u inspireren tijdens een bijeenkomst waar goede voorbeelden en oplossingen worden gepresenteerd om de administratieve rompslomp te verminderen.  Wat is er al bereikt? Wat moet er nog gebeuren? Wat zijn de verbeteringen, de succesverhalen en hoe kunnen de regio’s leren van elkaars gelukte acties? Maar ook: waar merkt de professional nu echt iets van? En hoe blijven we elkaar motiveren en inspireren in het schrappen van administratieve rompslomp?

Programma

Op de pagina Programma vindt u meer informatie over de regionale bijeenkomsten en de onderwerpen die aan bod komen. Om tijdens de schrapweek zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over administratieve lasten, streven we naar een goede mix van professionals, werkgevers en gemeenten. Kom samen met uw partners uit de regio, want samen leer je het meest!

Aanmelden

Meld u nu aan via het inschrijfformulier op de pagina Inschrijven. Op de landkaart kunt u zien tijdens welke bijeenkomst de goede voorbeelden uit uw regio gepresenteerd worden.

Actieplan [Ont]regel de Zorg

Zorgprofessionals zijn op dit moment veel tijd kwijt aan administratie. Dit zorgt voor een hoge werkdruk en heeft negatieve gevolgen voor het werkplezier van professionals. In samenwerking met de zorgsector is het actieplan [Ont]Regel de Zorg tot stand gekomen met als doel dat zorgprofessionals minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk en meer tijd hebben voor de cliënt. In januari 2019 is Rita Verdonk door minister Hugo de Jonge aangesteld als speciaal adviseur Ontregel de Zorg Jeugd en Wmo. De afgelopen maanden is ze door het hele land gereisd om samen met professionals op zoek te gaan naar overbodige regels en administratie om te schrappen.

Wat is er al gedaan?

In juni jl. zijn jeugdzorgprofessionals aan de slag gegaan met het in kaart brengen van hun grootste frustraties en ergernissen. In september zijn deze punten neergelegd bij bestuurders van zorginstellingen en gemeenten. Op verschillende locaties in het land hebben professionals en bestuurders samen afspraken gemaakt om de onnodige regeldruk in de jeugdzorg aan te pakken. Tijdens deze twee schrapdagen heeft een deel van de deelnemers het op zich genomen om de gemaakte afspraken in de praktijk verder uit te voeren en aan te jagen. Deze actiehouders zijn een mix van professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders. Zo zijn we samen aan de slag gegaan om van gestold wantrouwen te komen naar een levend systeem van vertrouwen.